Turkmen-Turk paydarlar tajircilik banky

Bankyň dolandyrylyşy

BANKYN DOLANDYRYS GENESI


Paydarlar Genesinin Baslygy

Myratnyýaz Ärnyýazowiç Berdiýew (Dayhanbank DTB-nin Mudiriyetinin baslygy)

Paydarlar Genesinin Baslygynyn Orunbasary

Fikrettin AKSU (T.R. Ziraat Banky)

Paydarlar Genesinin Agzalary

Yslam Annanurowic Artykow (Dayhanbank DTB)
Emrah GUNDUZ (T.R. Ziraat Banky)
Ali TASDEMIR (T.R. Ziraat Banky)

Bankyn audit genesi

Jengiz UÝANYK (T.R. Ziraat Banky)

Dowletgeldi COPANOW (Dayhanbank DTB)

Şatlyk ERKAÝEW (Dayhanbank DTB)


Bankyn mudiriyeti

Mudiriyetin baslygy - Kazym Gundogar

Mudiriyetin baslygynyn orunbasary - Mekan Datdow

Mudiriyetin baslygynyn orunbasary - Metin Yawuz