Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky 

Hasaplaşyk kassa hyzmatlary


-  Milli manatda:


  -Sahsy taraplaryn we telekeçilerin, ýuridiki taraplaryn we ýuridiki tarap bolmaýan beýleki guramalaryn gündelik we goýum hasaplarynyn açylmagy


  -Hasaplary boýunça pul geçirimlerinin amala asyrylmagy


  -Hasaplarynda pul serisdelerinin saklanylmagy


  -Hasaplaryndaky pul serisdeleri boýunça müsderilere we ynanylan wekiline degisli tassyknamalaryn berilmegi


  -Hasaplasyk-kassa hyzmaty


 


Bankymyz müsderileri bolan telekeçilerin, ýuridiki taraplaryn we ýuridiki tarap bolmaýan beýleki guramalaryn Türkmenistanyn çäginde beýleki müsderiler we karz guramalary bilen hasaplasyklaryny: 


  - Töleg tabsyryklary bilen hasaplasyklary


  - Çekler bilen hasaplasyklary


  - Inkasso boýunça hasaplasyklary


  - Akkreditiw boýunça hasaplasyklary


  - Plastik kartlar bilen hasaplasyklary


  - Töleg talapnamalary tabsyryklary bilen hasaplasyklary


 


 - Daşary ýurt pulunda:


  - Gündelik we goýum hasaplarynyň açylmagy


  - Türkmenistanyň çägine we çäginden daşarky ýurtlara hasaplary boýunça pul geçirimleriniň SWIFT ulgamy arkaly amala aşyrylmagy


  - WESTERN UNION pul geçirimleri


  - Akkrediitw boýunça hasaplaşyklaryň geçirilmegi we kabul edilmegi


  - Milli manady daşary ýurt puluna we dasary ýurt puluny milli manada konwertasiýa we konwersiýa hyzmatlaryny


  -Hasaplarynda pul serişdeleriniň saklanylmagy


  -Hasaplaryndaky pul serişdeleri boýunça müşderilere we ynanylan wekiline degişli tassyknamalaryň berilmegi


  - Hasaplaşyk-kassa hyzmaty


  - Daşary ýurt pulyny alyş-çalys işleri